PENCERAMAH BERKALIBER – MAPLE SIM
  • Penceramah dalam Institusi Latihan Falsafah Kejayaan (PSC Training & Research Services)
  • Jurulatih yang mempunyai pengalaman tinggi dalam kefasihan remaja dan perbahasan.
  • Memiliki pensijilan sebagai perunding diet dari England.
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan dan latihan penceramah tahap profesional.
  • Pakar dalam perkhidmatan pelanggan dan pengurusan prestasi pemasaran, menyediakan latihan individu dan berkumpulan serta latihan kakitangan dalaman syarikat.
  • Merupakan penasihat bagi jenama francais antarabangsa dan penasihat kepada sebuah syarikat MLM terkemuka.
  • Mempunyai 10 tahun pengalaman dalam penubuhan jenama dan penubuhan sistem sesebuah syarikat.
  • Latihan Penceramah I

Sasaran: Prospek baru yang ingin menjadi penceramah atau akan naik pangkat menjadi seorang penceramah yang lulus

Objektif:

(1) Melahirkan barisan penceramah yang berkelayakan dan berprestasi tinggi
(2) Memperbaiki teknik penyampaian idea dan kemahiran komunikasi sesebuah barisan penceramah
(3) Meningkatkan keyakinan dan karisma sesebuah barisan penceramah
(4) Meningkatkan prestasi dan pengaruh dewan aktiviti

  • Latihan Penceramah II: Penceramah Berkarisma

Sasaran: Penceramah atau pemimpin syarikat yang mempunyai pengalaman memberikan ceramah atau sebagai pengacara

Objektif:

(1) Meningkatkan daya tarikan diri dan daya kepimpinan seseorang penceramah
(2) Menguatkan kemahiran dan keyakinan berkomunikasi dalam aktiviti berkumpulan
(3) Meningkatkan keyakinan dan daya tarikan sesebuah barisan penceramah
(4) Meningkatkan prestasi dan pengaruh sesebuah dewan aktiviti

  • Latihan Penceramah III: Penceramah Selebriti

Sasaran: Pemimpin kumpulan, pihak pengurusan syarikat atau penceramah-penceramah terpilih (memiliki pengalaman memberikan ceramah lebih daripada 10 kali)

Objektif:

(1) Melahirkan seorang penceramah berpengaruh dalam sesebuah kumpulan
(2) Membina sebuah dewan aktiviti yang mempunyai daya tarikan yang tinggi
(3) Meningkatkan prestasi sesebuah dewan aktiviti